אחריות תאגידית באינטל ישראל

אחריות תאגידית באינטל ישראל 2022-23 ייעודה של אינטל הוא ליצור טכנולוגיה שמשנה עולם ומשפרת את את חייהם של בני האדם על פני כדור הארץ. המחויבות המתמשכת שלנו לאחריות תאגידית מוטבעת בייעוד שלנו. מחויבות זו, הבנויה על בסיס איתן של שקיפות, ממשל, אתיקה וכבוד לזכויות אדם - יוצרת ערך עבור אינטל ומחזיקי העניין שלנו, בכך שהיא עוזרת לנו לצמצם סיכונים, להפחית עלויות, לבנות את ערך המותג שלנו ולזהות הזדמנויות חדשות כדי לרתום את הטכנולוגיה שלנו לטיפול בסוגיות המורכבות ביותר עמן מתמודדת החברה האנושית.

הייעוד שלנו באינטל הוא להמשיך וליצור טכנולוגיה שמשנה את העולם ומעשירה את חייהם של כל בני האדם. במקביל, האתגרים הניצבים בפנינו כחברה אנושית כיום הם גדולים ורבים. אנחנו באינטל מאמינים כי תפקידנו הוא לרתום את הטכנולוגיה להתמודדות עם אתגרים חשובים אלה ולהבטיח שייעשה בה שימוש חיובי.

 

זהו דו""""ח האחריות התאגידית ה-17 של אינטל ישראל והוא מתאר את הפעולות המרכזיות שנקטנו במהלך שנת 2022 לקידום האחריות התאגידית במסגרת פעילותנו העסקית בארץ, כמוקד פעילות מרכזי של אינטל העולמית. מדי שנה אנו מדורגים בציון פלטינה+ בדירוג מעלה לאחריות תאגידית בעסקים. אינטל ישראל ממשיכה לטפח חדשנות טכנולוגית, חברתית וסביבתית, להשפיע על הכלכלה הישראלית ועל האקוסיסטם הטכנולוגי ולהיות מיצואניות ההיי-טק הבולטות בישראל. עם 11,700 עובדים, היקף ייצוא שיא של 8.7 מיליארד דולר ב-2022, המהווה כ-5.5% מכלל ייצוא ההיי-טק של מדינת ישראל וכ-1.75% מהתמ""""ג שלה.

 

אנו מתנדבים בקהילות המקומיות שלנו, פועלים במשותף עם תושבים וגורמים עירוניים נוספים במסגרת תוכנית ׳מחדשים ביחד׳ ומביאים פתרונות טכנולוגיים-חווייתיים לאתגרים במרחב העירוני. במקביל, אנו ממשיכים להשקיע בתעסוקה מגוונת ומכילה, שהיא אחד ממנועי הצמיחה של החדשנות שלנו וכן בפיתוח דור העתיד של היי-טק הישראלי, באמצעות תוכניות חינוך ואקדמיה. אנו גאים להוות סמן ימני בתעשייה הישראלית, בקידום גישה סביבתית ובטיפוח קיימות - כל אתרי החברה בישראל הם בניינים 'ירוקים' והחברה היא רוכשת זכויות החשמל הירוק הגדולה בישראל.

 

הצבנו לעצמנו יעדים מאתגרים לשנת 2030. מאמצינו בעשור זה יתמקדו בשלושה נושאים עיקריים: אחריות, הכלה וקיימות. באמצעות חדשנות, מומחיות טכנולוגיות והמחויבות הגבוהה של עובדינו, אנו משמשים כמאפשרים בכל אחד מנושאים אלה.