חוקי הפרטיות של Intel Corporate: מדיניות נאמן מידע בבריטניה

כללי התאגיד המחייבים (UK) הם הבסיס לגישה של חברת Intel לתאימות עם החוקים הבריטיים להגנה על נתונים בעת עיבוד מידע אישי למטרותיה כנאמנת מידע.

כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים באזור הכלכלי האירופי של Intel.