תוספת להודעת הפרטיות המקוונת של Intel®‎ על נתונים הקשורים לבריאות

Intel Corporation וחברות-הבת שלה ברחבי העולם (להלן: "Intel") מכבדות את פרטיותך ומכירות בצורך שלך להגנה מספיקה על הנתונים הקשורים לבריאות שאתה עשוי לשתף עמנו. הצהרת פרטיות זו על נתונים הקשורים לבריאות מתווספת (להלן: "תוספת") להודעת הפרטיות המקוונת של Intel (להלן: "הודעה") ולכללי הפרטיות של Intel Corporate (להלן: ICPR) ומתייחסת לפעולות האיסוף, האחסון והשימוש שמבצעת Intel על נתונים הקשורים לבריאות.

תוספת זו מספקת מידע נוסף על פרטיות הנתונים הקשורים לבריאותך, ובכלל זה הגבלות על הגישה לנתונים הקשורים לבריאותך, השימוש בנתונים אנונימיים או שהוסרו מהם הפרטים המזהים, אמצעי אבטחה - לרבות הצפנה מספקת בעת אחסון והעברה, והעברות של הנתונים הקשורים לבריאותך בין מדינות.