כללי התאגיד המחייבים EEA של Intel

כללי התאגיד המחייבים (EEA) הם הבסיס לגישה של חברת Intel לתאימות עם החוקים האירופיים להגנה על נתונים בעת עיבוד מידע אישי למטרותיה כנאמנת מידע.

כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים הבריטיים של Intel.