הסכם כללי הפרטיות של Intel Corporate Privacy Rules Deed Poll

הסכם כללי הפרטיות של Intel Corporate Privacy Rules Deed Poll

הסכם כללי הפרטיות של Intel Corporate Privacy Rules Deed Poll

מבוא לכללי הפרטיות של Intel Corporate

כללי הפרטיות של Intel Corporate (להלן: "כללים") קובעים את גישתה של Intel לעמידה בחוק הפרטיות, המוכר גם בשם חוק ההגנה על נתונים, וספציפית להעברות של מידע אישי בין החברות של Intel.

חברות Intel ועובדיהן חייבות לפעול על-פי כללים אלה ולכבדם באת איסוף מידע אישי ושימוש בו. דרישות נוספות לעמידה בכללי פרטיות עשויות לחול על תחומים או פונקציות עסקיים ...ספציפיים.

הכללים חלים על כל המידע האישי של העובדים, הלקוחות, הספקים ואנשים אחרים, אשר נאספים על-ידי Intel ונמצאים בשימושה. הכללים חלים גם כאשר חברות Intel מעבדות מידע אישי בשם חברות אחרות של Intel.

הכללים נמסרים לכל עובדי Intel ומתפרסים באתר אינטרנט חיצוני של Intel הנגיש בכתובת www.intel.com.