תאימות הייצוא של Intel

סקירה

בכל מקום שבו Intel עושה עסקים, המסחר מתבצע בהתאם לחוקים ולתקנות. התאימות עם חוקי ותקנות הייצוא של ארה"ב קובעת את הייצוא הן של פריטים מוחשיים והן של פריטים לא מוחשיים, ברחבי ארצות הברית או מחוצה לה. בשום נסיבות אין להוציא לפועל עסקה של Intel בניגוד למדיניות זו.

דוחות סיווג הצפנה

מעודכנים מדי שבוע; הדוחות כוללים את מגוון מוצרי ההצפנה עם מספרי ה-ECCN שלהלן.

הורד דוח סיווג הצפנה 5A002-5D002
הורד דוח סיווג הצפנה 5A992-5D992

חיפוש ECCN של מוצר

לקבלת מידע על מפרטי מוצר ועל ציות לתקנות סחר אנא חפש את המוצר שלך (לפי שם, חומר או מספר מוצר) בכתובת ark.intel.com. לקבלת הוראות מפורטות על האופן שבו ניתן מידע על סיווג הייצוא בכלי ARK, עיין בסעיף השאלות הנפוצות שלהלן.

אישורי ייצוא

תהליך המיון של Intel כולל, בין היתר, איסוף של אישורי משתמש קצה (EUC) והצהרות משתמש קצה (EUS), כדי לקבל מהלקוחות והשותפים העסקיים את ההרשאות המתאימות שהם יצייתו לחוקים ולתקנות המתחייבים, כפי שחלים על מוצרי Intel.

הצהרות משתמש קצה של הלקוח (EUS)

אישורי משתמש קצה של הלקוח (EUS)

אישור משתמש קצה של הלקוח (EUC) – סנקציות מגזריות

הבהרה משפטית

כלי חיפוש הסיווג של Intel מיועד למטרות מידע כללי בלבד ומהווה המלצה בלבד ללקוח. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או בנושא ייצוא, ואין להשתמש בו בשילוב עם תקנות מנהל הייצוא של ארה"ב, ועם חוקי או תקנות הייצוא החלים על ארצות ספציפיות, בעת הערכת דרישות הייצוא המתייחסות לארה"ב ולארצות אחרות. המידע באתר זה ובכלי כפוף לשינויים מבלי שתימסר הודעה על כך.

Intel אינה יוצרת מצג כלשהו ואינה מתחייבת בנוגע לדיוק או לאמינות של שום מפרט טכנולוגי או ייעוד לייצוא. הסיווגים מסופקים "כפי שהם" ללא כל אחריות מסוג כלשהו, כולל אחריות ליכולת סחירות, אי הפרה, כשירות למטרה כלשהי, לרבות ייצוא, או כל אחריות העלולה להשתמע מהצעה, מפרט או דוגמה כלשהם. Intel מתנערת מכל חבות, כולל חבות כנגד הפרת זכויות קנייניות כלשהן, בהתייחס לשימוש במידע בסיווגים אלה. לא ניתן בזאת כל רשיון, מפורש או מרומז, בשתיקה או אחרת לזכויות קניין רוחני כלשהן.

ללא אישור מראש מממשלת ארה"ב, לא יתאפשר לבצע פעולות ייצוא, ייצוא מחדש או מכירה, ישירות או בעקיפין, של סחורות, תוכנות, טכנולוגיה (לרבות נתונים טכניים) ושירותים של Intel, לגורמים הבאים: 

  • כל מדינה המשתייכת לקבוצת E:1 (כפי שמוגדרת ב-EAR) או מדינה שמוטלות עליה סנקציות; או
  • אנשים או ישויות המופיעים ברשימת גורמים מוגבלים המנוהלת על-ידי ממשלת ארה"ב או סוכנות ממשלתית זרה אחרת, לרבות אך לא רק: רשימת הנתינים שצוינו באופן מיוחד (Specially Designated Nationals), רשימת האנשים או היישויות הנדחים (Denied Person’s List, Entity List), רשימת לא מאומתים (Unverified List), רשימת שלילות (Debarment List), רשימת שלילות במערכת לניהול הרשאות (System for Award Management debarment list), או רשימת אי-הפצה (Nonproliferation List); או
  • אנשים או ישויות אשר ידוע, או שקיימת סברה, כי הם מעורבים בתכנון, פיתוח, ייצור או הפקה של טכנולוגיה גרעינית, או כלי נשק גרעיניים, ביולוגיים או כימיים להשמדה המונית.

FAQs

Frequently Asked Questions

כן. החומרה והתוכנה של Intel משווקות ומופצות ברחבי עולם בכפוף להרשאות ייצוא שונות. המשמעות היא שבאופן פוטנציאלי ניתן לייצאם לכל המדינות, מלבד אלו המוגבלות במסגרת חוקי ארה"ב או חוקים מקומיים. לקבלת מידע על סיווג הייצוא של Intel אנא עיין בסעיף חיפוש מוצר לעיל. למידע נוסף פנה ליועץ המשפטי שלך.

לארצות רבות יש חוקים בעלי פוטנציאל השפעה על הייצוא או השימוש בהצפנה; עם זאת, חוקים אלו עשויים לחול או לא לחול על מוצרי תוכנה לשיווק המוני. על כל היצואנים חלה החובה לבדוק את תהליכי הרישוי הספציפיים והמדיניות של ארצות אלו. עליך להיוועץ ביועץ המשפטי שלך להבהרת חוקים ספציפיים.

רבים מהמיקרו-מעבדים של Intel עומדים במפרטים הטכניים שהוגדרו בסעיף ‎§744.17(a)‎ בתקנות מנהל הייצוא של ארה"ב: (a) 5 GFLOPS או יותר מבחינת מהירות עיבוד; וכן (b) יחידת לוגיקה אריתמטית עם רוחב גישה של 32 סיביות או יותר. אנא פנה אל export.classification@intel.com כדי לאשר אם מק"ט של מעבד ספציפי עומד במפרט הטכני המפורט ב-EAR 744.17(a).

חישובי ביצועי ה-APP מבוססים על הנוסחה שפורסמה בתקנות מנהל הייצוא של מחלקת הסחר של ארצות הברית ‎מס' ‎71 CFR 20876, ומוצגים ביחידות Weighted Teraflops ‏(WT). לקבלת מידע נוסף על ביצועי APP אנא עבור אל https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005755/processors.html.

פרטי סיווג הייצוא של Intel המתייחסים למוצרי Intel זמינים באתר ark.intel.com. פעל בהתאם לשלבים פשוטים אלה:

1. חפש את המוצר שלך בשדה החיפוש.

2. אחרי שמצאת את מוצר Intel הרצוי, לחץ על הקישור Ordering and Compliance (הזמנה ותאימות) בצדו השמאלי של המסך.

3. שים לב שפרטי ה-ECCN‏, ה-CCATS וה-HTS זמינים בסעיף המידע על ציות לתקנות סחר.

אם לא הצלחת למצוא את המידע הדרוש לך ב-Ark, אנא שלח בדוא"ל את בקשתך בצירוף התיאור ומספר החלק של המוצר לכתובת export.classification@intel.com. אנא המתן עד 3 ימי עסקים כדי לאפשר לנו לספק את המידע המבוקש לפני שתפנה לבירור על בקשתך.

Intel הוסיפה סיומות למספרי ECCN לשם עיבוד פנימי. לשם הבהרה, עיין בטבלה שלהלן.

סיומת של Intelהגדרת הסיומת
R‎740.17‎(b)(2)‎
U‎740.17‎(b)(3)‎
c‎742.15(b)(3)‎ מאושר לשיווק המוני בארה"ב
*אין הצהרה עבור צרפת
#ייעוד מיוחד ללוחות עם הגבלת ייבוא
N3סיווג שיווק המוני לכל הרכיבים המסחריים למטרה כללית

את הסיווג EAR99 אין לפרש אוטומטית כאילו לא נדרש רישיון עבור יעד מסוים. למידע נוסף, פנה ליועץ המשפטי שלך.

לקבלת מידע נוסף על בקרות הייצוא של ארה"ב אנא עיין ברשימת הגופים הרלוונטיים של מחלקת המדינה של ארה"ב, בתפקידיהם המתאימים, ובקישורים לאתרי האינטרנט שלהם, ובתקנות מנהל הייצוא של ארה"ב המופיעות בכתובת www.state.gov/strategictrade/resources/c43182.htm.

מדיניותה של Intel קובעת שיסופקו רק פרטי ECCN ו-CCATS של מוצר. ראה  ark.intel.com לקבלת מידע זה. הוראות מפורטות כיצד לאתר את פרטי סיווג הייצוא ניתן למצוא לעיל, בסעיף שאלות נפוצות זה.