הצהרת נגישות

כחברה אשר נדבך מרכזי בחזונה הינו המגוון התעסוקתי (Diversity), חרתה אינטל ישראל על דגלה את קידום הנגישות לרווחת אנשים עם מוגבלויות.

במסגרת האחריות התאגידית שלנו וכדי לוודא שאינטל ישראל הינה חברה בה כל אדם יכול להתנהל כשווה בין שווים, אנו מקדישים מאמצים רבים לקידום נושא הנגישות. 

החברה פועלת במרץ לקידום הנגישות בין כתליה, בליווי עמותת "נגישות ישראל” וזאת על פי המוגדר בחקיקת הנגישות, ואף מעבר לנדרש בה. בכלל זה נמנים גם השירותים הניתנים בערוצים הדיגיטליים ובראשם אתר האינטרנט.

בימים אלו אנו עמלים במרץ על מנת להשלים את התאמות הנגישות הנדרשות עפ"י תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) והמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA.

ניתן בשלב זה לפנות אל אחראית שילוב עובדים עם מוגבלויות - איריס קריתי-מויאל
Iris.kiriaty-Moyal@intel.com
.