טופס שאלה או תגובה

השתמש בטופס זה רק עבור שאלות, תגובות או דיווח על בעיה בנוגע לנוהלי הפרטיות או הגנת הנתונים של Intel.

 

אם יש לך שאלה כללית בנוגע ל-Intel.co.il או ל-Intel עצמה, השתמש בדף המשוב הרגיל שלנו. בקר באתר התמיכה שלנו אם יש לך שאלות תמיכה בנוגע למוצר.

 

כדי לעזור בעיבוד הבקשה שלך, שלח תיאור מפורט כמיטב יכולתך. אתה מוזמן להגיש שאילתה בשפה שלך. נשתדל לענות בשפתך, אך דע כי ייתכן שהתשובה תישלח באנגלית.

 

כדי לגשת לטופס הנוגע לבעיות פרטיות בהודו, לחץ כאן והמנהל העוסק בבעיות פרטיות ב-Intel הודו יקבל את פנייתך ויטפל בה.

 

 

* = שדה חובה
רענן
הזן את הטקסט מהתמונה שלעיל.

  ביטול

 

 

 

כתובות דיוור:

 

משרד פרטיות של Intel
Intel Corporation
ATTN: Privacy/Grievance
M/S RNB4-145
‎2200 Mission College Blvd.‎
Santa Clara, CA 95054 USA

 

אם אתה באירופה, תוכל לכתוב אלינו לכתובת הבאה:

 

משרד פרטיות של Intel
Intel Ireland Limited
M/S: Intel Privacy Office
Collinstown Industrial Park
Leixlip
Co. Kildare
אירלנד
W23 CX68

 

אם אתה באירופה, תוכל גם לכתוב לקצין הגנת הנתונים ב-Intel EU בכתובת:

 

Data Protection Officer
Intel Ireland Limited
M/S: Intel Privacy Office
Collinstown Industrial Park
Leixlip
Co. Kildare
אירלנד
W23 CX68

 

בדוא"ל: Dataprotectionofficer@intel.com