לממש את זכויות הפרטיות שלך כגון גישה, מחיקה או שינוי המידע האישי שלך כמתואר בהודעה זו תחת הבחירות והזכויות שלך, אנא הגש את בקשתך כאןכדי .


כדי לגשת אל פרטי הקשר שלך או לעדכן אותם ולשנות את העדפות התקשורת במלואן או מקצתן, ברשותך:


  • לבקר את האתר של המוצר או השירות המסוימים
  • להשתמש בפורטל שלIntel
  • להשתמש בקישור "ביטול מנוי" בתחתית כל תקשורת שיווקית שקיבלת
  • להשתמש במרכז המנויים של Intel

השתמש בטופס שלהלן רק עבור שאלות, תגובות או דיווח על בעיה בנוגע לנוהלי הפרטיות או הגנת הנתונים של Intel.

 

אם יש לך שאלה לגביIntel.com או לגבי Intel באופן כללי, אנא בקר בעמוד שלנו ליצירת קשר עם Intel.

 

* = שדה חובה

רענן
הזן את הטקסט מהתמונה שלעיל.

  ביטול

 

Intel Privacy Office – US Headquarters
Intel Corporation
ATTN: Privacy/Grievance
M/S RNB4-151
‎2200 Mission College Blvd.‎
Santa Clara, CA 95054 USA

 

Intel Data Protection Officer
Intel Ireland Limited
M/S: Intel Privacy Office
Collinstown Industrial Park
Leixlip
Co. Kildare
Ireland,W23 CX68
לחלופין פנה לממונה על הגנה על נתונים בדוא"ל

 

ליצירת קשר עם הממונה על פרטיות/תלונות ב-Intel בהודו: לחץ כאן.

 

ליצירת קשר עם הנציג המקומי בקוריאה של Intel Corporation, שמונה במסגרת התקנה לקידום השימוש ברשת תקשורת ומידע וההגנה על מידע (Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection), ראה להלן:
הנציג המקומי: משרד עו"ד Yoon & Yang LLC
עו"ד אחראי: Keun Woo Lee
כתובת: ASEM Tower, 517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
טלפון: ‎+82(2)6003-7658
לחלופין פנה בדוא"ל