לעשות דברים נפלאים זה לקדם את החינוך המדעי-טכנולוגי

ב-2017 המשכנו זו השנה החמישית להוביל בהצלחה את יוזמת "5 פי 2" אשר אומצה כתוכנית הלאומית של משרד החינוך להכפלת מספר בוגרי 5 יחידות לימוד במתמטיקה ועקפה את היעדים שהוצבו לה.

בהמשך לפעילותנו רבת השנים לקידום החינוך המדעי-טכנולוגי, ב-2017 המשכנו זו השנה החמישית להוביל את יוזמת "5 פי 2" אשר אומצה כתוכנית הלאומית של משרד החינוך להכפלת מספר בוגרי 5 יחידות לימוד במתמטיקה. בשנת 2017 גדל מספר הבוגרים ב-80% לעומת מספרם כשהחלה התוכנית, ב-2012.
התוכנית עקפה את היעדים שהוצבו לה ובאמצעותה הצלחנו להשפיע על 50% מבתי הספר בישראל. בנוסף, הצליחה התוכנית לעורר מודעות ציבורית רחבה לחשיבות לימודי מתמטיקה ומדעים לכלכלה ולחברה בישראל. פעילותנו נמשכת במלוא העוצמה, עם תחזית של 19,000 בוגרי 5 יחידות לימוד מתמטיקה בשנת 2019.  

16,000 תלמידים

ניגשו השנה לבחינת בגרות ב-5 יחידות לימוד מתמטיקה. זהו גידול של 80% במספר התלמידים בהשוואה לשפל של שנת 2012.

150 בתי ספר

השתתפו בתוכניות החינוך במסגרת 5 פי 2 בשנת 2017, מתוכם 30% בתי ספר מהמגזר הערבי, ובסה"כ 7,500 תלמידים ברחבי הארץ.