הישגי 5 פי 2 - משנים את המגמה

גידול של 80% במספר הנבחנים ב-5 יח"ל במתמטיקה בין השנים 2012-2017 בזכות יוזמת 5 פי 2