עיקרון מספר 1 - מתכננים לטובת הסביבה  
(Design for the Environment)

כבסיס למדיניותנו הסביבתית אנו בודקים את טביעת הרגל האקולוגית של מוצרינו עוד בשלבי תכנונם. בתהליך המכונה "תכנון למען הסביבה" אנו בודקים את השפעתם של גורמים שונים על הסביבה ומגדירים יעדים סביבתיים ארוכי טווח ויעדים ממוקדים וקצרי טווח לכל טכנולוגיה ולכל תהליך חדש. בדרך זו אנו מצמצמים מראש את ההשפעה של פעילותנו על הסביבה. לדוגמה, המפעל בקרית גת השקיע בשיפור מערכות הטיפול בשפכי התעשייה ובאיכות האוויר הנפלט. במרכזי הפיתוח השקיעה אינטל רבות כדי לעמוד בתקנים חדשים לניהול מערכות השפכים.

 

עיקרון מספר 2 - מוצרים ידידותיים לסביבה
(Eco-Computing)

אנו מודעים לכך שחלק ניכר מהשפעתנו הסביבתית אינו נמצא בשליטתנו הישירה ונובע מהשימוש של לקוחותינו במחשבים. כחלק מהמאמץ להפחית את ההשפעה הסביבתית של מוצרינו, אנו מפתחים ומייצרים מיקרו-מעבדים, המתאפיינים בביצועים טכנולוגיים טובים וחסכוניים יותר בצריכת אנרגיה, וכך משפיעים על יצירתם של מחשבים חסכוניים בחשמל. למרכז הפיתוח של אינטל בחיפה מקום מרכזי בהצלחת החברה בפיתוח מעבדים איכותיים, חסכוניים באנרגיה וידידותיים לסביבה.

 

עיקרון מספר 3 - תפעול ירוק
(Sustainable Operation)

אחד היתרונות המרכזיים של אינטל הוא במתודולוגיות עולמיות לניהול ולתפעול יעיל, המסייעות בשמירה על אחידות ובהשגת ביצועים סביבתיים מעולים על-פי היעדים שהוגדרו. תוכניות העבודה של החברה כוללות מערכות תיעוד ובקרה, תקשורת והדרכת עובדים וכן מנגנון למידה ושיתוף עובדים במידע ארגוני. נקודת המוצא של כל אלה היא גישות ניהול ותפעול ירוקות. במרכזי הפיתוח הגדולים בחיפה ובירושלים הותקנו מערכות קירור מרכזי חדישות, אשר חוסכות כ-40% מצריכת האנרגיה. כן הותקנו מערכות תאורה חכמות לשימור מיטבי של אנרגיה. מרכז הפיתוח בחיפה שימר את תו התקן שלו למצוינות סביבתית (LEED Gold).