ההישגים הירוקים של אינטל ישראל

אנו מקנים חשיבות רבה להתנהלות יעילה ובת קיימא שמטרתה לצמצם את ההשפעה הסביבתית שלנו. כך, אנו שואפים להפחית את השימוש במשאבים, כולל אנרגיה ומים, ולצמצם את ההשפעות השליליות כמו פסולת ופליטת גזי חממה.

93% מיחזור פסולת כימית

בשנת 2016 חל גידול ניכר של כ-10% במיחזור פסולת כימית באינטל ישראל (אשר עמד על 83% בשנת 2015).
 

99% מיחזור מפירוק המפעל בירושלים

הציוד שפורק הועבר לשימוש חוזר במערכות ייצור שונות בישראל.
 

271,822 מ״ק מים ממוחזרים

כמות זו של מים מוחזרה במסגרת פרויקטים למיחזור שבוצעו ב-2016. הכמות שמוחזרה שווה ל-87 בריכות אולימפיות.
 

14.4 מיליון קוט״ש חיסכון באנרגיה

ב-2016 חסכה אינטל ישראל חשמל השווה לצריכת אנרגיה של 900 בתים בישראל בשנה.
 

9,518 טון פליטות פחמן דו חמצני

פליטות הפחמן נחסכו כתוצאה מחיסכון של 14.4 מיליון קוט״ש, שהם שווי ערך לפליטות פחמן של 3,172 כלי רכב.
 

16,477 טון הפחתה בפליטת גזי חממה

נתון זה שווה לפליטת גזי חממה של 5,492 כלי רכב ממוצעים