באינטל כותבים קוד גם לאתיקה

התנהלות אתית היא אחת מאבני היסוד של גישת הניהול באינטל. אנו דואגים להטמיע כללי אתיקה בפעילויות החברה - בין אם בזירה העסקית, החברתית או הכלכלית. הקוד האתי של אינטל העולמית מנחה את פעילותה העסקית של החברה ואת התנהלות העובדים בכל העולם, לרבות בישראל.

הקוד האתי של אינטל מבוסס על חמישה עקרונות:

• אינטל מנהלת עסקים בהגינות וביושרה 

• אינטל פועלת בהתאם ללשון החוק ולרוחו 

• עובדי אינטל מתייחסים זה לזה בכבוד

• עובדי אינטל פועלים בהתאם לאינטרסים של החברה ונמנעים מניגוד אינטרסים 

• עובדי אינטל מגנים על נכסיה של החברה ועל שמה הטוב 

 

תחום האתיקה מנוהל באינטל ישראל באמצעות ועדת היגוי ארצית הכוללת עשרה נציגי הנהלה מהאתרים בישראל. תפקיד ועדת האתיקה הוא להבטיח את הטמעת הקוד האתי בארגון, להעלות מודעות לאתיקה באמצעות תקשורת פנים-ארגונית, לבחון דילמות אתיות שעולות במסגרת ההתנהלות השוטפת של החברה, לדון בהן ולהציע התייחסות מתאימה.

הטמעת התנהלות אתית 

97% מעובדי החברה השלימו את הדרכת האתיקה ב-2016

כלל העובדים באינטל ישראל עוברים הדרכת אתיקה עם תחילת עבודתם בחברה, וקורס ריענון אחת לשנה. הקורס מתבצע באמצעות לומדה שבסופה מבחן. למבחן זה ציון סף שאותו העובדים נדרשים לעבור, אחרת, הם מחויבים לעבור את הקורס בשנית. נוסף על כך, עובדים בתפקידים מסוימים מחויבים להשלים הדרכות נוספות, כמו לדוגמא הדרכות במניעת שחיתות ובהגבלים עסקיים. בנוסף, לאורך השנה אנו מעבירים לעובדים מסרים בנושאים שונים מתחום האתיקה. ב-2016 למשל, שמנו דגש על מניעת זליגת מידע ושמירה על סודיות.

מדיניות הדיווח על הפרת הקוד האתי באינטל מאפשרת לעובד לפנות לכל מנהל בנושא זה. אנו גם מפעילים קו חם אנונימי לפניות או לתלונות בנושא הפרת הקוד האתי, אשר מועברות לטיפול מחלקת כח אדם, מחלקת הביטחון ומנהלי תחום האתיקה. 

אתיקה בשרשרת האספקה

הקוד האתי של אינטל העולמית מחייב גם את ספקי החברה ואת עובדיהם. כמו בכל אתרי אינטל בעולם, גם אינטל ישראל מקדמת התנהלות אתית בקרב ספקיה הגלובליים ומחייבת אותם לעמוד בתקני הקוד האתי של הקואליציה האזרחית של תעשיית האלקטרוניקה העולמית (EICC).