ההשפעות הכלכליות של אינטל ישראל

"אינטל הינה אבן יסוד עליה נשענת תעשיית העילית של המדינה" (מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית) אנו שמחים להציג כאן את עיקרי ההשפעה הכלכלית של אינטל בישראל.

השפעה על כלכלת המדינה

כ- 5.2 מיליארד $
תרומת אינטל ישראל לתמ"ג ב-2017

כ- 1.5%
חלקה של אינטל ישראל ב-2017 מסך התמ"ג של מדינת ישראל

קרוב ל- 13 מיליארד $
השקיעה אינטל בישראל בין השנים 2005-2017, תוך גידול מתמיד בהשקעות ישירות (קרקע, מבנים וציוד)

מעל 350 מיליון $
השקיעה אינטל ישראל בחברות ובמיזמים בשלבים הראשונים של מחזור חייהם

השפעה על התעסוקה

סך ההשפעה על השוק המקומי:
כ- 52,000 עובדים

השפעה עקיפה לאורך שרשרת האספקה:
כ- 40,000 עובדים

השפעה ישירה:
12,000 מועסקים ב-2017

לפחות 100 מיליון $ בשנה
ערך ההשפעה המכומתת של יוצאי אינטל על הצלחת תעשיית ההיי-טק בישראל

השפעה על התעשייה המקומית

8.2 מיליארד $
תפוקה מצרפית כתוצאה מהפעילות המקומית שייצרה אינטל בישראל ב-2017

כ- 300 מיליון $
החיסכון הפוטנציאלי למשק כתוצאה מהטמעת שיטת ה-Lean Construction ושיטות בינוי מתקדמות שמובילה אינטל

117-167 מיליון $ לשנה
חיסכון בעלויות למשק כתוצאה ממינוף תרבות הבטיחות של אינטל

50% מהרכש המקומי
שמבצעת אינטל ישראל מקורו מספקים באזור הדרום

השפעה על החינוך והאקדמיה

1,300 תלמידים בפריפריה
הושפעו על ידי מתנדבי אינטל במגוון התנדבויות מתמשכות בתחום החינוך ב-5 השנים האחרונות

120 מיליון $ ב-5 שנים
תוספת השכר העתידית של התלמידים כתוצאה מהתנדבות עובדי אינטל בקידום 5 יחידות מתמטיקה

כ-90 מיליון $ לשנה
תרומה עתידית צפויה בשנים הקרובות לאקדמיה ולמשק בזכות חמש שנות תרומה של אינטל לאקדמיה בתחום של אינטליגנציה חישובית