דוח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2016

דוח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2016

דוח אחריות תאגידית אינטל ישראל 2016

באינטל ישראל 10,200 עובדים, כאשר 21% מעובדי אינטל ישראל הן נשים. החברה מדורגת במקום השלישי בצמרת דירוג "החברות שהכי טוב לעבודה בהן". בין היתר, בזכות היותה חברה המקדמת גיוון והכלה - בשנת 2016 לדוגמא, השתתפו 500 מנהלים בסדנאות בנושא גיוון והכלה. דוגמא נוספת לכך היא תוספת של 5 שבועות בתשלום לחופשת הלידה לעובדות החברה. אינטל מקפידה מאוד על הטמעת נושא האתיקה בחברה. בשנת 2016 השלימו 97% מעובדי החברה הד...רכות בתחום האתיקה. אינטל ישראל מצמיחה את המשק הישראלי. הרכש השנתי של החברה מספקים בשנת 2016 עמד על 1.5 מיליארד דולרים וההכנסות מייצוא החברה עמדו על 3.4 מיליארד דולרים. אינטל ישראל שמה לעצמה כמטרה להצמיח ספקים מקומיים מגוונים, על כן 75% מהרכש של החברה, מקורו בספקים קטנים ובינוניים. בתחום הקיימות, אינטל משקיעה מאמצים רבים לצמצום השפעתה על הסביבה. בשנת 2016 הפחיתה החברה 16,477 טון בפליטת גזי חממה וחסכה 14.4 מיליון קוט"ש באנרגיה. אינטל מעמיקה את השקעתה בקהילה ובחברה הישראלית, בזכות 40% מעובדיה המתנדבים בקהילה ובזכות השקעה כספית שנתית בהיקף של 21 מיליון ₪ בשנת 2016. בנושא קידום החינוך המדעי-טכנולוגי, אינטל מובילה את תוכנית "5 פי 2", אשר בין השנים 2012-2016 הובילה לעליה של 44% עליה במספר הנבחנים ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה. בזכות השקעתה של אינטל ישראל בכל תחומי האחריות התאגידית, זכתה החברה גם השנה, בציון "פלטינום +" בדירוג "מעלה" לאחריות תאגידית.

סרטוני וידאו קשורים