דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2015

זהו דוח האחריות התאגידית השנתי העשירי של אינטל בישראל, והוא מתאר את הפעולות המרכזיות שנקטנו במהלך שנת 2015 לקידום האחריות התאגידית במסגרת פעילותנו העסקית בארץ, בהיותנו שלוחה של אינטל העולמית.

מטרת דוח זה היא לעדכן באופן תמציתי את מחזיקי העניין שלנו בהתקדמותנו בתחומים העיקריים. הדוח מתווסף למסורת ארוכה של שקיפות ברמה הגלובלית - אינטל העולמית מפרסמת דוח אחריות תאגידית מלא וממצה מדי שנה. ...הנתונים המוצגים בדוח זה מתייחסים לשנת 2015 הקלנדרית.

אסטרטגיית האחריות התאגידית של אינטל ישראל מתבססת על גישת הערך המשותף. שיתוף הפעולה הנרחב בתחום קידום החינוך המדעי-טכנולוגי בשנים האחרונות הביא להגדרת גישה מתקדמת של שיתוף פעולה בין-מגזרי ליצירת ערך זה (ראו הרחבה בפרק החינוך הטכנולוגי). אנו מודים לכם על התעניינותכם בדוח זה, ונשמח לקבל מכם משוב עליו. לתגובות, צרו קשר עם מנהלת אחריות התאגידית שלנו בישראל: רויטל ביתן: revital.bitan@intel.com

לפרטים נוספים אודות אינטל ישראל בקרו ב: www.intel.co.il

סרטוני וידאו קשורים