מצמיחים ספקים מקומיים ומגוונים

כחלק מהמחויבות שלנו לתרום לחוסנו הכלכלי של המשק הישראלי, אנו מייצרים גיוון בשרשרת האספקה שלנו ומקדמים עסקים מקומיים, עסקים קטנים, עסקים בבעלות נשים ועסקים מאזורי הפריפריה. אנו מאמינים שטיפוח ספקים מגוונים מחזק את המשק הישראלי, מייצר הזדמנויות ליוזמות וחדשנות ומספק לאינטל ישראל בסיס יציב לאספקת מוצרים ושירותים.

מעודדים גיוון בשרשרת האספקה

ב-2015 יזמנו באינטל ישראל תוכנית לגיוון והכלה בשרשרת האספקה, הכוללת: העלאת מודעות אנשי הרכש בתוך הארגון, שיתופי פעולה עם ספקים מגוונים וארגונים חיצוניים, שיתוף ידע עם ספקים באמצעות סדנאות ייעודיות ועידוד ספקים מקומיים לאמץ גישה דומה. 

על מנת ליישר קו בסטנדרטים הנוגעים להעסקת ספקים בבעלות נשים בישראל, אנו מבקשים מספקים לקבל הסמכה על ידי ארגון WeConnect, ארגון עצמאי המאשר שהספקים עומדים בקריטריונים הנדרשים. ב-2016 מימנו את הסמכתם ארבעה מספקינו בישראל. מדי שנה, אנו מארגנים כנס עבור ספקים אלו, המספק להם מידע וכלים להרחבת עסקיהם. 

1 מיליארד $ יעד שנתי גלובלי לרכש מגוון

אינטל העולמית הציבה יעד שנתי גלובלי לרכש מספקים מגוונים, בכל שנה עד 2020. הרכש המקומי המגוון של אינטל ישראל תורם משמעותית להשגת יעד זה.

88 מיליון $ רכש מספקים מגוונים בישראל

ב-2016 המשכנו להטמיע תהליכים שסייעו לנו בקידום ספקים מגוונים ישראליים, ובכך תרמנו לקידום היעד של אינטל העולמית בתחום.

75% מהרכש מספקים קטנים ובינוניים

היקף הרכש בישראל בשנת 2016 עמד על 1.5 מיליארד דולרים, מרביתו הופנה לספקים קטנים ובינוניים.

777 מיליון $ רכש גומלין טכנולוגי

אנו מסייעים לכ-200 ספקים ישראליים בפיתוח טכנולוגיות חדשות ובקידום פעילותם המסחרית. 

21 מיליון $ רכש ספקי אינטל מספקי משנה מגוונים

אינטל מצפה שספקיה יעסיקו גם הם ספקי משנה מגוונים וידווחו על כך. גיוון ספקי משנה מהווה קריטריון להערכת ביצועי הספקים.

EDA תחרות הגיוון האירופאית

ב-2016 אינטל אירופה, הכוללת את הפעילות בישראל, זכתה בפרס בתחום גיוון ספקים שהוענק על ידי תחרות הגיוון האירופאית (EDA).