לעשות דברים נפלאים זה לעודד ספקים מגוונים

כלקוח משמעותי של אלפי ספקים בישראל, חשוב לנו לאפשר לכל ספק הזדמנות שווה עם דגש על ספקים קטנים, עסקים בבעלות נשים ועסקים מאזורי הפריפריה.

אנו מאמינים שטיפוח ספקים מגוונים מחזק את המשק הישראלי, מייצר הזדמנויות ליוזמות וחדשנות ומספק לאינטל ישראל בסיס יציב לאספקת מוצרים ושירותים.

אינטל העולמית הציבה יעד שנתי גלובלי של מיליארד דולרים לרכש מספקים מגוונים שנת 2020. הרכש המקומי המגוון של אינטל ישראל תורם משמעותית להשגת יעד זה. בנוסף, אנו ממשיכים לעודד את ספקינו המרכזיים לקדם גיוון בשרשרת האספקה שלהם ולדווח על כך. ב-2017 הרכש של ספקים אלה מספקי משנה מגוונים עמד על כ-3.8 מיליון דולר.

תוכנית לקידום ספקים מגוונים בשיתוף "יסמין"

שרשרת האספקה של אינטל ישראל כוללת עשרות ספקים מגוונים וסך הרכש מספקים אלה עמד ב-2017 על 75.4 מיליון דולר. ב-2017 הרחבנו את תוכנית גיוון הספקים שלנו כדי להתמקד בעסקים בבעלות מיעוטים, בנוסף לעסקים בבעלות נשים. במסגרת זו חברנו עם ארגון יסמין, עמו יצרנו יחד תוכנית הסמכה לעסקים מגוונים. בנוסף, הרחבנו את תוכנית קידום הספקים המגוונים גם למעגל השני בשרשרת האספקה שלנו, במסגרת זו קיימנו סדנא בשיתוף עם יסמין עבור ספקינו המגוונים, בה לקחו חלק 400 נשים בעלות עסקים קטנים ובינוניים.

10 מיליארד $

היקף רכש סחורות ושירותים שרכשה אינטל ישראל מספקים ישראלים מקומיים בעשור האחרון.

75% ספקים קטנים ובינוניים

לאינטל 1,300 ספקים בישראל, 75% מהם עסקים קטנים ובינוניים

75 מיליון $

רכש מספקים מגוונים בישראל, הן עסקים בבעלות נשים והן עסקים בבעלות מיעוטים, ב-2017.

130 ספקים מאזור הדרום

אינטל שמה דגש על קידום ספקים מקומיים מקרית גת ומאזור הדרום.