כחברה אשר נדבך מרכזי בחזונה הינו המגוון התעסוקתי (Diversity), חרטה אינטל ישראל על דגלה את קידום הנגישות לרווחת אנשים עם מוגבלויות.

אנו מאמינים בעולם בו יש מקום לשוויון בין כל בני האדם, ללא קשר למינם, מוצאם, דתם או מגבלתם. על כן אנו מעסיקים עובדים המשתייכים לאוכלוסיות מגוונות, ורואים בכך יתרון עסקי אמיתי המקדם יצירתיות ומאפשר ריבוי דעות ורעיונות.

אנו מעודדים גיוס ושילוב עובדים עם מוגבלויות ופועלים במגוון מישורים כדי ליישם זאת - מתהליכי גיוס, דרך קשר עם עמותות, תמיכה בהתאמת סביבת העבודה והנגשתה, מתן שירותים רפואיים וכמובן תמיכה פעילה של מנהלים בעובדים, שהם עבורנו מקור לגאווה.

במסגרת האחריות התאגידית שלנו וכדי לוודא שאינטל ישראל הינה חברה בה כל אדם יכול להתנהל כשווה בין שווים, אנו מקדישים מאמצים רבים לקידום נושא הנגישות. 

החברה פועלת במרץ לקידום הנגישות בין כתליה, בליווי עמותת "נגישות ישראל"  וזאת על פי המוגדר בחקיקת הנגישות, ואף מעבר לנדרש בה.

בשנים האחרונות, עוסקים צוותי עבודה שהוקמו בחברה בהנגשת סביבת העבודה והשירות ברחבי הקמפוסים השונים בישראל. כמוגדר בתקנות הנגישות, כל נכסי החברה מונגשים בהדרגה, וזאת לרבות מרכז המבקרים של החברה אשר נמצא כבר בעיצומו של תהליך הנגשה, ואתר האינטרנט של החברה, תוך הקפדה על לוחות הזמנים המוגדרים בתקנות נגישות לשירות.

דרך הנגישות היא דרכנו. נמשיך לפעול ללא ליאות ליצירת סביבה עסקית המאפשרת נגישות מלאה לכל אחד מעובדינו, ספקינו, לקוחותינו וכל בעלי העניין עמם אנו מצויים בקשרי גומלין.

פרטים  ליצירת קשר

מנהלת אתר האינטרנט של אינטל ישראל 

טל מעוז  tal.maoz@intel.com   

רכז נגישות אינטל ישראל, מרכזי הייצור 

אייל לוי  eyal.levy@intel.com

 

רכז נגישות אינטל ישראל, מרכזי הפיתוח 

ירון וולך  yaron.vallach@intel.com

 

אחראית שילוב עובדים עם מוגבלויות 

איריס קריתי-מויאל  Iris.kiriaty-Moyal@intel.com


אחראית ביקורים במרכז המבקרים, אינטל ישראל

עינב בינימין  einav.binyamin@intel.com
 

בברכת גלישה פשוטה, ברורה ומהנה!