• <חזרה

ביוגרפיות הנהלת אינטל - אינטל ישראל

אינטל העולמית


גורדון מור 
Chairman Emeritus of the Board
יושב ראש אמריטוס (בדימוס)

אנדרו גרוב 
Chairman Emeritus of the Board
יושב ראש אמריטוס (בדימוס)

קרייג בארט 
Chairman of the Board
יו"ר חבר המנהלים

בריאן מ. קרזניץ' 
Chief Executive Officer
מנכ"ל

רנה ג'. ג'יימס 
President
נשיאה

אינטל ישראל


פרופסור דב פרוהמן 
Founder of Intel Israel
מייסד אינטל ישראל

מקסין פסברג

Vice President, Technology and Manufacturing Group
Intel Israel General Manager
מנכ"לית אינטל ישראל
סגנית נשיא אינטל העולמית

גדי זינגר 
Vice President, Intel Architecture Group
General Manager, Software Enabling Group and Israel Development Centers
סגן נשיא, מנהל כללי של קבוצת הארכיטקטורה של אינטל, קבוצת איפשור התוכנה ומרכזי הפיתוח בישראל

רון פרידמן 
Vice President
General Manager, Intel Architecture Development Group
סגן נשיא
מנהל כללי, קבוצת פיתוח ארכיטקטורת אינטל